Ons aanbod


Door middel van gevarieerde lessen worden leerlingen geïntroduceerd tot de beginselen van code, IT veiligheid en design.

Onder schooltijd (OST)

In 1 cursus (8 lessen) leren wij leerlingen de basis van de programeertaal Python kennen! Onze lessen hebben een groot raakvlak met de vakken die de leerlingen elke dag krijgen, zoals rekenen en taal.


Verlengde schooldag (VSD)

Aansluitend op een lesdag verzorgen wij cursussen om de leerlingen de basis bij te brengen van het coderen. In een cursus van 8 lessen maken leerlingen kennis met de wereld van programmeren!


Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor BSO hebben wij pakketten met eenmalige cursussen van variërende moeilijkheidsgraden, waarbij ICT thema's met spelenderwijs worden aangepakt.


Evenementen op maat


Ons team verzorgt één of meerdaagse cursussen. Voorbeelden zijn ontdekkingsdagen of themaweken gericht op de toekomst met ICT. Wij zijn flexibel in het organiseren en van verschillende cursussen met variërende onderwerpen. Bij interesse, vragen, of voorstellen, neem gerust contact met ons op.